Al meer dan 20 jaar zetten wij ons in voor al uw projecten, verkavelingen, expertises, opmetingen, afpalingen, muurovername en schattingen.


Diensten


Schattingen


Private personen wensen door een onafhankelijke expert zonder enige verbintenis de waarde van een onroerend goed te kennen. Dit kan voor een goed dat men wenst te verkopen of aan te kopen. Aanleiding kan een schenking zijn aan kinderen of kleinkinderen waarbij een onafhankelijke expertiseverslag familiespanningen kan vermijden. Bij een echtscheiding kunnen partijen zich al dan niet gezamenlijk of persoonlijk laten bijstaan in de verdeling van het onroerend patrimonium. Het bekomen van een lening bij de aankoop van een pand of een successieaangifte bij het overlijden van een naaste.


Bij het overlijden van een familielid in rechte of zijlijn zal het belangrijk zijn om bij de aangifte een goede inschatting te maken van het onroerend patrimonium. In bepaalde gevallen loopt de tarifering al snel op tot 65 % van de waarde. Ons kantoor is erkend bij de Vlaamse Belastingdienst om U hierin bij te staan. De schatting heeft het voordeel u te beschermen tegen een te kortschatting/aangifte met bijhorende boete of een bijvoeglijke aangifte in geval een verkoop afwijkt van de aangegeven waarde.


Opmetingen

  • Opmeting voor aankoop, verkoop, verdelingen, verkavelingen, het terugplaatsen van grenspalen, …
  • Bij een niet eenduidige bepaalde grenslijn kan een afpaling met buurman een definitieve oplossing bieden zowel minnelijk als gerechtelijk.
  • Topografische opmetingen zoals niveauverschillen, grondverzetberekeningen, bestaande toestand voor architecten, tuinarchitecten, aannemers.
  • Opmeting van wegenistrajecten, parken, sportterreinen, gebouwen met hun interne indelingen, maar ook gevels of andere elementen…
  • Uitzetten van gebouwen, assen, wegeniswerken, industriële toepassingen, metaalconstructies, machineopbouw.
  • Opmeting van waterlopen, riolering.
  • Detail opmetingen van gevelaanzichten (kerken, historische panden, industrie).
  • Muurovername bij het aanbouwen aan een bestaande wachtgevel.
  • Allerlei toepassingen waarbij gebruik gemaakt wordt van landmeetkundige expertise.
  • Ons kantoor beschikt over de moderne apparatuur (Totaalstations, GPS apparatuur..).


Stedenbouwkundige aanvragen


In het kader van een verkavelingsdossier kan het nodig zijn een bouwvergunning aan te vragen voor technische werken zoals de noodzakelijke aanleg van infrastructuurwerken, wegenis, riolering.., ook voor de aanleg van opritten of parking, reliëfwijzigingen, kapvergunning kan een aanvraag noodzakelijk zijn voor technische werken. Aanvullende terreinmetingen kunnen de werkzaamheden van het studie- of architectenbureau dat u aanstelde ondersteunen.


U wilt vooraleerst Uw onroerend goed te verkopen / te kopen een onafhankelijk advies naar een mogelijk optimalisering van uw eigendom. U wenst een goed aan te kopen maar twijfelt aan de stedenbouwkundige mogelijkheden. U wenst een geschreven antwoord van de Overheid op uw vragen .
Dit kan via een verkavelingsaanvraag, stedenbouwkundig attest of aanvraag, praktische hulp van A tot Z bij het opstellen van een vergunningsaanvraag zowel voor particulieren als professionelen, etc. De te volgen weg zal samen met U besproken worden naargelang de situatie en wensen.
Hierbij zal een verkavelingsvergunning U toelaten meerdere bouwloten te creëren uit een bestaand perceel / percelen, dit met bijhorend stedenbouwkundige voorschriften (bouwdiepte / hoogte, materiaalkeuze, etc.), motivatienota, … Deze bieden zowel verkoper als kandidaat – koper een degelijke garantie naar de stedenbouwkundige mogelijkheden. Een stedenbouwkundige aanvraag zal U specifiek voor een bestaand perceel de mogelijke bebouwbaarheid, bestemming, bijhorende voorschriften kenbaar maken. 


Andere vergunningen kunnen zijn bouwvergunningen voor technische werken of terreinaanlegwerken, wegenisdossiers (bv verkavelingsdossiers met wegenisaanleg), voorbereidende terreinkennis bij een bouwaanvraag van uw woning of industriegebouw, sloping van een bestaande constructie, kapvergunningen, etc.
Al deze aanvragen zullen U uiteindelijk een specifiek schriftelijk antwoord geven.


Algemeen advies


U wilt vooraleerst Uw onroerend goed te verkopen / te kopen een onafhankelijk advies naar een mogelijk optimalisering van uw eigendom. U wenst een goed aan te kopen maar twijfelt aan de stedenbouwkundige mogelijkheden. U wenst een geschreven antwoord van de Overheid op uw vragen .
Dit kan via een verkavelingsaanvraag, stedenbouwkundig attest of aanvraag, praktische hulp van A tot Z bij het opstellen van een vergunningsaanvraag zowel voor particulieren als professionelen, etc. De te volgen weg zal samen met U besproken worden naargelang de situatie en wensen.
Hierbij zal een verkavelingsvergunning U toelaten meerdere bouwloten te creëren uit een bestaand perceel / percelen, dit met bijhorend stedenbouwkundige voorschriften (bouwdiepte / hoogte, materiaalkeuze, etc.), motivatienota, … Deze bieden zowel verkoper als kandidaat – koper een degelijke garantie naar de stedenbouwkundige mogelijkheden. Een stedenbouwkundige aanvraag zal U specifiek voor een bestaand perceel de mogelijke bebouwbaarheid, bestemming, bijhorende voorschriften kenbaar maken. 


Andere vergunningen kunnen zijn bouwvergunningen voor technische werken of terreinaanlegwerken, wegenisdossiers (bv verkavelingsdossiers met wegenisaanleg), voorbereidende terreinkennis bij een bouwaanvraag van uw woning of industriegebouw, sloping van een bestaande constructie, kapvergunningen, etc.
Al deze aanvragen zullen U uiteindelijk een specifiek schriftelijk antwoord geven.